Вернуться на главную

Абай

Сортировать по
Das Buch schliesst 45 philosophische Gespräche des Autors mit dem Leser ein: Abais (1845-1904) Gedanken und Überlegungen zu verschiedenen Seiten des Daseins, die Weisheiten eines lebenserfahrenen Menschen.
1 500 тг
0
В корзине
3 500 тг
0
В корзине
Қазақ халқының ақыны Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының екі томдық толық жинағын баспаға дайындау үстінде бұрынғы басымалдарда айтылып жүрген ескертпелер ескерілді, жанадан текстологиялық тексерулер жүргізілді, ғылыми түсініктер толықтырылып қайтадан жазылды. Абай шығармаларының екі томдық толық жинағының бірінші томына ақынның 1855 жылдан 1896 жылға дейінгі өлеңдері мен аудармалары енгізілді. Екі томдық толық жинағының екінші томына ақынның 1896 жылдан кейінгі өлеңдері мен аудармалары және поэмалары, қара сөздері еніп отыр.
2 800 тг
5
В корзине
Книга составлена известным казахстанским писателем, переводчиком, литературоведом Герольдом Бельгером. Его статьей "Почему трудно переводить Абая?" заключается книга. И все те вопросы, которыми задается автор статьи, стояли и перед издательством при подготовке сборника. Чей перевод лучший, в чьем переводе Абай предстанет наиболее точно? В некоторых стихотворениях предлагаются переводы нескольких авторов. Сборник достаточно полно представляет стихи, поэмы и сложную философскую прозу — "Книга слов
1 500 тг
5
В корзине
2 300 тг
4
В корзине
Мазмұны: - Н. Назарбаев. Кітап ең сабырлы ұстаз - Адам деген даңқым бар. Өлеңдер - Р. Сейсенбаев. Жан жарасы жазылмаған ойшыл Содержание: - Н. Назарбаев. Книга - самый терпеливый учитель - Имя твое - человек. Стихи. Перевел с казахского Ю. Кузнецов - Р. Сейсенбаев. Неизлечимая печаль мудреца Contents: - N. Nazarbaev. The Book is the most patient Teacher - Your name is a man. Poetry. Translated by Richerd Mc'Kayn - The Incurable Sadness of the Wise One. A World about Abai by Rollan Seisenbayev
5 900 тг
5
В корзине
Ұлтымыздың ұлы перзенті – хакім Абайдың бұл жинағына біршама өлеңдері іріктеп алынды. Өз заманынан оза туған ақынның терең ойлары мен асыл сөздері келешек заманаларда да гауһардай жарқырап, көзі ашық көкіректерге нұр болып құйыла берері хақ. Қалың оқырман қауым Абай сөздері арқылы өз жүрегіне, өз табиғатына тағы бір үңіле түседі деп сенеміз.
1 500 тг
5
В корзине
2 700 тг
5
В корзине
1 700 тг
0
В корзине
Абай Құнанбаев (1845-1904) Қазақтың ұлы ақыны, ағартушы, философ, композитор және көрнекті қоғам қайраткері. Абайдың әдеби мұрасына енген өлеңдері, поэмалары, аудармалары және ерекше стильде жазылған философиялық "Карасөзі" ақынның терең ой толғаныстары мен жан дүниесінің көп жылғы жемісі. Ақынның асыл мұрасы әдебиет тарихында қазақ халқының рухани мәдениетінің шыңы болып табылады. Ұлы ақынның халқына аманат қылып қалдырған философиялық еңбегі данышпан ойшылдың рухани кәмілдігінің дәлелі. "Бұл ғаделет, махаббат сезім кімде көбірек болса, ол кісі - ғалым, сол ғакил". Абай Абай Кунанбаев (1845-1904) Великий казахский поэт, просветитель, философ, композитор и общественный деятель. Литературное наследие Абая, заключающееся в стихах, поэмах, переводах и философском эссе, изложенном в оригинальной форме задушевной беседы с читателем, является плодом многолетних дум, волнений, благородных душевных порывов поэта. Драгоценное это наследие представляется теперь в истории казахской литературы величайшим достижением духовной культуры казахского народа. Классическая книга "Книга Слов" представляет собой сплав мысли и чувств, божественных прозрений гениального мыслителя, творца и воспитателя своего народа. "В ком господствует чувства любви и справедливости - тот мудр, тот учен". Абай Abai (1845-1904) The Kazakh poet, compozer, translator and social activist, was born and buried in Semipalatinsk province, in what is now the independent Republic of Kazakhstan, but was then part of the Russian Empire. The creative work of Abai is a fusion of thought and feeling, an exchange between the mind and the heart, combining personal experience, history, philosophy and religion, morality and psychology. It is the fruit of the difficult and tragic life of this great poet and man, prophet, thinker and enlightener of the people. "He who is swayed by the feeling of love and justice is a wise man and a learned man." Abai
2 700 тг
5
В корзине
Бұл басылымға мектеп бағдарламасы бойынша оқылатын Абай Құнанбаевтың (1845-1904) шығармалары – өлеңдері, поэмалары, аудармалары, ғақлия (нақыл) сөздері және басқа да қосымша әдеби және әдістемелік материалдар енгізілді. Оқушы ұлы ақынның шығармаларын терең түсініп қана қоймай, Абайды қазақ халқының тарихындағы ұлы тұлғалардың бірі, өз заманының кемел қайраткері, ұлт мәдениетінің берік негізін қалаушы ретінде танып-біледі. Кітап оқушылардың ғылыми жұмыспен айналысуына да үлкен көмек, шығарма және реферат жазу кезінде де көмекші құрал бола алады. Кітаптың кіріспесі Мұхтар Әуезовтің ұлы ақынның өмірбаяны мен творчествосын зерттеу мақаласымен басталады. Жазушылар Т.Медетбек пен Г.Бельгердің ақын шығармашылығы туралы эсселері де енгізілген. Сондай-ақ, балаларының, жақындарының, замандастарының Абай туралы естеліктері беріліп отыр. Кітап жалпы орта білім беретін мектеп, гимназия, лицейлердің жоғары сынып оқушыларына, колледж студенттеріне, жоғары оқу орнына түсетін талапкерлерге және жалпы көпшілік оқырманға арналған.
3 300 тг
0
В корзине